ONS EE3 SPAN GELEI DEUR KOOS COETZEE

KOM LEER HOE OM DISSIPELS TE MAAK

Mattheus 28:19
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies
Donderdae: 18:00
073 239 4084

Vlak 1 tot 4 voltooi, ons dank die Here vir arbeiders wat meer en meer word.

EE3