Riekie Maritz

RIEKIE MARITZ

SEL: 083 308 0218

LUKAS 6:38

GEE, EN AAN JULLE SAL GEGEE WORD. ‘n GOEIE MAAT WAT INGEDRUK EN GESKUD EN OORLOPEND IS, SAL HULLE IN JUL SKOOT GEE, WANT MET DIESELFDE MAAT WAARMEE JULLE MEET, SAL WEER VIR JULLE GEMEET WORD