DIE INTERSESSIE SPAN SAL NOG AANGAAN OP SATERDAE OM 8H00 TOT 9H00 GELEI DEUR ALIDA STEVENS, MAAR DINSDAE IS VIR EERS AF TOT VOLGENDE JAAR 2018

RIEKIE MARITZ

SEL: 083 308 0218

riekiem@infogro.co.za

Intersessie is ’n posisie voor God, ’n geestelike posisie. Hierdie posisie is ’n 24-uur-posisie. Dit is nie ’n gebeurtenis wat net 5 minute per dag in beslag neem nie. Die voorbidders gaan staan voor God in die bres en pleit totdat die Here antwoord.
As intersessor staan ek geestelik voor God vir die bepaalde saak. Soms is dit met woorde, soms sonder woorde, soms net ’n versugting. Soms bid die intersessors lank, ander kere lig die intersessor die saak deur die dag net voor die troon en herinner God aan die saak. Maar in die geestelike sfeer bly die intersessor voor God staan totdat die saak afgehandel is, totdat die antwoord gekom het.
Intersessor bid vir genade en barmhartigheid in plaas van oordeel. Uit Psalm 106:23 en Esegiël 22:30-31 is dit duidelik dat intersessors op God gerig is. In hierdie twee gevalle het hulle, Moses en Esegiël, tot God gebid om sy oordeel af te weer. Hulle het gebid dat God genadig en barmhartig sal wees.
Intersessors is nie in die eerste plek oor die Satan en sy demoniese magte bekommerd nie. Satan is van sekondêre belang. Kyk na Esegiël 22:30Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ’n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig sou word nie … Die NIV-vertaling sê letterlik: … and stand before me in the gap on behalf of the land … Die intersessor staan in die bres, maar hy of sy staan met sy of haar gesig na God toe – om te pleit dat God genadig en barmhartig sal wees.
DINSDAE 17:45 – 16:30
SATERDAE OGGENDE 8:00 – 9:00