Ons barmhartigheids dienste op Woensdae word gelei deur:

Past Hendrik Snyders asook evangelis Johny Monatshe.

Siekes word bedien en bevryding word gedoen. Die mense word ook gevoed d.m.v ‘n sopkombuis en vars groente wat uitgedeel word. Een keer per maand word klere ook uitgedeel. Die bywoning wissel van 80 tot 120 mense.

Kontak die kerk kantoor vir meer inligting.

012-252 6376

HEBREëRS 13:16

VERGEET DIE WELDADIGHEID EN MEDEDEELSAAMHEID NIE, WANT GOD HET ‘n WELBEHAE AAN SULKE OFFERS

Woensdae 10:00