MADELEEN VISSER
SEL: 078 036 3495

DIE VIERING VAN ONS NUWE KERK GEBOU OP 26 Feb 2017

ONS GEE GOD AL DIE EER

DANS GEDOEN OP / MIRACLE MAKER DEUR KIM WALKER

PSALMS 149:3

LAAT HULLE SY NAAM LOOF IN KOORDANS, HOM PSALM SING MET TAMBOERYN EN SITER

OEFENTYE:

Ons oefen gewoonlik op ‘n Donderdag van 17:00 tot 18:30.  Enige individuele hulp aan dansers vind op ‘n Dinsdag middag plaas tussen 17:00 en 18:30Die dae gaan na die April langnaweek omruil.  Dinsdae tussen 5 uur en half sewe gaan die groep as geheel oefen en Donderdae gaan individuele hulp aan dansers gegee word.

VISIE & MISSIE

Dit is ons visie om die Here te loof en te prys met Lofdanse.

Ons is instrumente wat deur God gebruik word om deur middel van musiek en bewegings ‘n boodskap uit te dra soos deur die lied bepaal.

Dit is ‘n uitbeelding van die lied waarop ons dans sodat enige iemand dit kan verstaan, EN om die Here te loof en te prys en te eer en SY NAAM groot te maak.

Lofdanse is nie ‘n Vreemde verskynsel nie, aangesien ons baie voorbeelde van loofdanse, koordanse en tamboryn danse in die Woord kry.

Miriam het gedans en met die tamboryn koordanse gedoen by die Rooi-see (Exodus 15:20-21), Dawid het voor die ark uit gedans (2 Samuel 6:14-15) en nog vele meer.

Dit is ook ‘n opdrag uit die Woord. Ps 149:3, Ps 150:4, Jer 31:13.

Ons wil graag die hele gesin betrek by die lofdanse.  Mans kan help met klank, Vlagwerk, saam dans of soos die Gees hul inspireer.  David het voor die Here gedans.  Hoekom kan die mans van vandag nie ook nie.