n Selgroep is n klompie gelowiges wat as liggaam van Christus weekliks by mekaar kom om in God se teenwoordigheid en mekaar se liefde te verkeer. Hierdie samekomste is gefokus op onderlinge gemeenskap van gelowiges. Hier bid mense vir mekaar en leer en bemoedig mekaar uit die Woord van God. Die selgroep is n plek waar mense mekaar kan bemoedig, waar mense mekaar se lief en leed kan deel en waar mense op n informele/sosiale vlak mekaar n bietjie beter kan leer ken. Kontak my gerus vir enige verdere navrae.

Kontak my gerus vir enige verdere navrae.

Past: Danie & Alida Stevens

083 278 1419