KINDERKERK – TEMPLE KIDS

Die kinderkerk word elke Sondag tydens die ere diens in die Jeugsaal aangebied. Hier kry elke kind ‘n geleentheid om meer van die Here en Sy woord te leer in ‘n kindervriendelike omgewing. Die grondslag van elke kind is vir ons baie belangrik. Die bybel word oopgebreek en op ‘n gemaklik manier aan die kinders oorvertel volgens hulle ouderdom. Bekwame personeel help met die geestelike opvoeding vir elke kind. Elke kind word gesien as ‘n geskenk en word met liefde gehanteer. Die kinderkerk word op dieselfde basis aangebied as die ere dienste waar ons die kinders leer aangaande “praise en worship, die belangrikheid van gebed, en vele meer.  Vrymoedigheid word gegee aan elkeen om sy talente te ontgun en vrymoedigheid word aan elkeen gegee om as individu te aanbid.  Ons poog om in elke area van die kind ‘n positiewe inpak te maak. Geestelik sowel as Fisies. Die kinderkerk is oop vir enige dominasie en ons nooi almal uit, lidmate sowel as nie-lidmate om hulle kinders te bring om deel uit te maak van die roeping om in ons leiers van die toekoms se lewens te bou.

Kontak besondehede:

Amanda du Plessis – 082 676 2312
Adel van den Heever -084 504 4452
Peter van den Heever – 083 235 1591
Zelda du Plessis – 073 590 1260
Ria de Beer –     073 395 3454
Marline Palm –    082 307 6092
Denise Herbst – 082 464 7003

Tye: Sondae Oggende  09:00 – 11:00