KOLOSSENSE 2: 9-12

Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;

in wie julle ook besny is met ’n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus,

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

ROM.6:10

Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. 

                  *************************