PAST : HENDRIK SNYDERS

 Sel Nr:

084 4594 201

LUKAS 10:19

“KYK, EK GEE AAN JULLE DIE MAG OM OP SLANGE EN SKERPIOENE TE TRAP, EN OOR AL DIE KRAG VAN DIE vyand; EN NIKS SAL JULLE OOIT SKADE DOEN NIE.”

Freedom Ministries, Shekinah AGS se evangelisasie bediening het n veldtog gehou van 3 Julie tot 9 Julie 2017  in Masashane, n landelike gebied ongeveer 30 km vanaf Pietersburg. Die doel van soortgelyke veldtogte wat orals in  “townships” gehou word is om n kragtige en lewensveranderende impak te maak in mense se lewens d.m.v die evangelie. Ongeveer 1000 mense het die veldtog bygewoon.  Talle mense is bevry van bose geeste. Sommige mense was al etlike jare gebind deur heksery in die vorm van siekte armoede of n totale gebrek aan n vrugtevolle lewe. Baie mense is ook weer opnuut vervul met die Heilige Gees. Die plaaslike gemeentes is weer versterk. Dit was n groot sukses. Al wat ons kan se is dankie Jesus!! Hy is AWESOME! Die volgende 7 dae veldtog word beplan in Modderspruit gedurende Aug. Vriendelike groete. Evangelis Hendrik Snyders en Evangelis Johny Monatshe.

WOENSDAE 18:30 & VRYDAE AANDE 18:30 JEUGSAAL