Ons volgende sake byeenkoms

Nooi iemand saam, en kom leer meer rondom die Woord van God en hoe dit toegepas word in die besigheids wereld

Kom leer hoe om jou Besigheid te bestuur volgens God se Woord en Sy beginsels. Alles wat ek besit behoort aan God. Ek bestuur dit bloot vir Hom. Kom deel jou ervaringe asook jou getuienisse met ons.

Maleagi 3:8-10

Mag ’n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof ? In die tiendes en die offergawe.

Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!

Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die Here van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ’n oorvloedige seën sal uitstort nie.

 

SAKE BYEENKOMS ELKE 1STE VAN DIE MAAND

TYE: 8:00 TOT 9:00

JACO CEL NR: 078 597 7061

 

SAKE BYEENKOMS WORD GELEI DEUR

JACO EN YVETTE VD MERWE