Maandae:

Opleiding – soos aangekondig word

Dinsdae:  

Woordskool – 18:30

           

Liefdesdiens  –   10:00 (begin met ‘n diens in die kerksaal waarna kos en klere verskaf word)     

          

Intersessors – 17:30

Woensdae:            

Manne – biduur – 5:00

Vroue-biduur – 10:00

Selle – 19:00

Donderdae:              

Lofdansers – 17:00

Musiek oefening – 19:00

WORSHIP TEAM OEFEN – JEUG:   18:00 – 20:30

Vrydae:

Deurnag van GEBED soos aangekondig

Saterdae:

EVANGELISASIE –8:00

INTERSESSORS – BID 08:00

Sondae:

GEBED voor die Dienste in die Boonste Bidkamers

Oggenddiens – 09:00 / na afloop van die diens, word vir almal met behoefte gebid.

Sondagskool / Tienerkerk – 09:00

Aanddiens – 17:30 / na afloop van die diens, word vir almal met behoefte gebid.

Jeugkerk in Jeugsaal – 18:00

 

 

 

 

1ste Sondag van die maand: Oggend – Nagmaal

2de Sondag van die maand: Aand – Doopdiens

3de Sondag van die maand: Toewyding van kindertjies tydens oggend diens

4de Sondag van die maand: Voorstel van nuwe lidmate tydens die oggend diens