Bankbesonderhede:

 

Kerk:                                   ABSA Bank

Tipe rekening:                              Tjekrekening

Takkode:                                        508146

Rekeningnommer:                       1025810810

 

Kinderkerk:                        FNB Bank

Tipe rekening:                                 Tjekrekening

Takkode:                                           252545

Rekeningnommer:                         625 940 991 13

 

Jeug:                         ABSA Bank

Tipe rekening:                                Tjekrekening

Takkode:                                          508146

Rekeningnommer:                        4048875774

 

 Laat ons met ‘n blymoedige en vrygewige hart gee vir die Koninkryk van God