ONS OPDRAG

RED WAT VERLORE GAAN, SOEK DIE WAT STERWE.

RUK HUL ONTFERMEND, UIT SONDE EN DOOD.

WEEN OOR DIE DWALENDES, RIG OP WAT STRUIKEL.

BRING HUL DIE LIEFDE VAN JESUS SO GROOT.